Det trojanska kriget

 

Agamemnon, Mykenes kung, ledde ett anfall mot Troja. Det sägs att anfallet var en form av hämnd efter att Trojas prins hade rövat bort Helena, Agamemnons brors maka. Agamemnons bror var kung Menelaos i Sparta. Striderna pågick i runt tio år utanför murarna vid Troja innan grekerna tog sig in i staden.

Hur kriget gick till och varför har återberättats på ett antal sätt i olika dikter, sagor och berättelser. Under en längre tid trodde man att dessa berättelser om kriget endast var påhittade, men på slutet av 1800-talet hittade en amatörarkeolog rester av en stad i norra delen av Turkiet. Han menade att detta var resterna av det Troja som berättades i Homeros dikt Iliaden.

Efter senare utgrävningar visade det sig att resterna som hittades var nästan 1000 år äldre än vad Troja sägs ha varit. Arkeologer har sedan dess hittat över 5 andra städer ovanpå varandra. Det tros att den stad som förstördes runt 1200 f.kr av brand och krig egentligen var Troja VII. Trots allt detta har det varit möjligt att bekräfta en del sanning i Homeros berättelse om kriget mellan Troja och Grekland.