Historien bakom pantbanker

Ungefär för 2000 år sedan i Kina, antikens Grekland och i gamla Rom såg pantlåneinrättningar dagens ljus. Det har i Sverige likt andra länder i princip alltid funnits nån form av lånemarknad. Förr var det ofta den lokale köpmannen som var kreditgivare. Utvecklingen kring pantbanker har verkligen gått framåt och numer finns det digitala pantbanker. En digital pantbank fungerar i princip likadant som en fysisk. Skillnaden är att du med en gratis pantpåse kan skicka in det du vill panta. Det finns tydliga instruktioner kring hur du ska packa ner det du vill belåna. Samma dag som din pantpåse kommer fram skickas ett låneerbjudande till dig. Om du accepterar låneerbjudandet innan 16.00 har du pengarna på kontot samma dag. Det är betydligt smidigare att panta saker än vad det var förr.

Vanligt förr och nu att panta smycken

Den viktigaste långivaren i Sverige var kyrkan som förr i tiden hade betydande förmögenheter och stora inkomster. Under 1800-talet kom allt fler privata pantkontor. I pantbankernas begynnelse var det vanligt att lämna värdeföremål i pant. Guld och silver stod väldigt högt i kurs. Det var allt från guldkedjor och ringar till tallrikar och vaser som pantades. Även idag är det smycken i guld och silver som är vanliga att panta.