Äldre stenåldern – de första svenskarna

Stenåldern, bronsåldern och järnåldern är vad som brukar kallas för forntiden. Stenåldern kan man säga är uppdelad i två, den äldre stenåldern och den yngre. Vissa säger till och med att det finns en tredje del, mellanstenåldern. Hur forntiden är uppdelad varierar helt enkelt beroende på vem du frågar. Den äldre forntiden började cirka 14000 f.Kr och det var under den här tiden som det sägs att de första svenskarna dök upp.

Med tanke på att nya fynd dyker upp då och då är det svårt att säga exakt var de första människorna slog sig ner i Sverige. Bohuslän och Skåne har länge varit favoriter eftersom det var två av de första platserna som blev isfria. Det hittades en bosättning i Skåne, utanför Hässleholm redan på 12000-13000-talet f.Kr, men om den är den första eller inte är oklart. Det hittades nämligen ytterligare en lägerplats norr om Malmö som tros ha skapats vid ungefär samma tid som platsen utanför Hässleholm.

Isen låg kvar väldigt länge i norra Sverige vilket gjorde att de flesta trodde det var omöjligt för de tidigare människorna att bosätta sig norrut i landet, men isen drog sig undan relativt snabbt i vissa delar. Det var dock inte förrän i mitten på 1900-talet som ett tusentals olika boplatser som tros komma från den yngre stenåldern och från bronsåldern påträffades. Det var i samband med sjöregleringar och kraftverksbyggen i Norrland som dessa platser påträffades.

På 1980-talet hittades det fyra husbottnar i Vuollerim. Det är där Lilla och Stora Luleälven flyter samman. Den största platsen var fem gånger elva meter stor och arkeologerna daterade stenåldersbyn till 4000 f.kr. De kunde också avgöra att dessa hus hade rätt komplicerade värmesystem, med både luftintag och rökgång som hjälpte till att hålla husen varma på vintern.

En av de allra äldsta platserna som upptäcktes i Norrland skedde år 2009. I Pajala kommun hittades det nämligen rester av en boplats som tros vara över 11 000 år gammal. Eftersom dessa rester är nästan lika gamla som de äldsta i södra Sverige är det svårt att säga var de första svenskarna egentligen slog ned. De norra boplatserna har satt fler pusselbitar på plats om hur människor först kom in till landet. Förutom att de kom söderifrån är det nu även bevisat att de kom västerifrån.