Bronsåldern i Sverige

Bronsåldern sägs ha börjat 1700 f.Kr eftersom det blev allt mer vanligt med brons. Bronsåldern sträcker sig sedan fram till till 500 f.Kr. Det är på grund av att det började användas mer och mer brons som det kallas just bronsåldern. Det var främst krigare och hövdingar som använde ämnet till att markera sin status och makt. Bronsen skapades genom att tillföra tenn i kopparmalmen, de insåg då att de hade hittat ett ämne som är mycket hårdare än koppar.

Jordbruket utvecklades mer och mer under bronsåldern. I stället för de tillfälliga åkrarna blev det under den här tiden mer vanligt med permanenta och stenröjda åkrar. Klimatet hade dessutom blivit varmare vilket hjälpte till med utvecklingen av jordbruket. De som arbetade som bönder hade nu börjat använda sig av både oxar och hästar till att dra en typ av tvåhjulig vagn. De byggde också särskilda hus för sina djur där de bland annat samlade in gödseln som de sedan spred ut på åkrarna.

En annan sak som skedde under bronsåldern var att de rika började begravas i stora sten- och jordhögar. En av Nordens största gravrösen hittades i Skåne och den sägs komma från 1000 f.Kr.