Apostille stämpels historia

Att stämpla handlingar med apostille innebär att de intygas vara äkta. Det är en auktorisering som funnits sedan 60-talet och är en del av en internationell överenskommelse. En svensk legalisering är giltig i andra länder som ingått avtalet.

Apostille-konventionen Haag

Det var de 5 oktober 1961 som flera länder skrev under ett slopande av krav på legalisering av utländska dokument. I överenskommelsen bestämdes att apostille kan utfärdas på allmänna dokument och handlingar som ska presenteras utomlands. På Haag-konventionens hemsida finns en lista över samtliga länder som ingår i den internationella överenskommelsen.

Notarius Publicus

Sedan 2005 är det endast utsedd Notarius Publicus som har rätt att legalisera handlingar och utföra apostille. Med apostille-stämpeln behöver handlingarna ingen mer legalisering från exempelvis utländsk ambassad.

Notarius Publicus är en person med juristexamen som fått ett ansvar från staten om att övervaka dokumentrelaterade processer. Det kan vara fullmakter eller olika typer av intyg och ibland varierar sysslorna för Notarius Publicus mellan länder. Då är det i regel landets rättssystem som påverkar hur Notarius Publicus jobbar.