Yngre stenåldern i Sverige

I början av stenåldern var de flesta människor antingen samlare eller jägare. Men när vi börjar titta på den yngre stenåldern får vi se hur folket övergick till att bli jordbrukare. Dock höll de fast vid sina förfäders traditioner som fiskare, jägare och samlare.

Samtidigt som de övergick till jordbruk började man också med att tillverka lerkrukor. Det har gjorts undersökningar runt om i världen som visar att de människor som flyttade runt inte använde sig av dessa krukor. Det var endast de bofasta människorna som tillverkade och använde sig av lerkrukan.

Hur såg övergången till jordbrukare egentligen ut? Det skedde en del idéspridning från kontinenten i samband med att fler människor flyttade till vad som idag är Sverige. Folket i landet insåg då att det var möjligt att inte endast slakta djur utan även föda upp dem först. Detsamma med att plantera frön och inte endast samla in dessa. I samband med jordbruket ökade födan vilket ledde till att befolkningen ökade en hel del.

Utvecklingen fortsatte och folket började komma på nya idéer om hur de kunde bearbeta åkrarna på bästa sätt. De tog till exempel bort skogen med hjälp av eld för att få tillgång till fler betesmarker, åkrar och efter en viss tid även röjningsjord. I början användes det mest grävkäppar och hackor samt att djuren endast användes för skinnets och köttets skull men även detta började utvecklas eftersom.

Ytterligare en sak som uppstod i början av den yngre stenåldern var att begrava de bortgågna i stenkammargravar. Falbygden i Västergötland har en av de största koncentrationerna av megalitgravar. De består av nästan 300 gånggrifter samt ett par dösar. Dessa är dessutom de största människogjorda monumenten i hela landet.