De allra första människorna

Människorna utvecklas och förändras hela tiden. Men hur började det hela? Det finns en rad teorier om hur det hela började och forskningen är ännu inte färdig. En av teorierna som de flesta forskare är överens om är att människan, gorillan och schimpansen har samma förfäder, men för mellan 4,5 – 7 miljoner år sedan började människans gren utvecklas mer och trots att vi då fortfarande liknade apor hade människans hjärna blivit större.

Åren efter att människans hjärna hade utvecklats en del fanns det en familj som kallas Australopithecus och denna familj innehåller flera varianter av vad som kan vara våra föregångare. En av dessa släktingar är “Lucy” som levde i Afrika för över tre miljoner år sedan. Efter att forskare hittat skelettet insåg de vilken skillnad det var mellan aporna och henne. De undersökte skelettet och när de såg att hennes höfter inte hade samma utseende som apornas kunde de fastställa att hon gick upprätt istället för på alla fyra som aporna gör.

Efter att Lucy hittades har fler och fler människotyper dykt upp. För drygt två miljoner år sedan hittades homo habilis, den händiga människan. Det var då upptäckt att denne också gick upprätt samt kunde tillverka enklare redskap. Det var först för cirka 200 000 år sedan som homo sapiens, eller den vetande människan, började dyka upp i Afrika. Forskare har två teorier om var människan först kom ifrån. Att vi alla härstammar från Afrika är en av de största teorierna, men det finns också de som säger att människan har utvecklats i flera delar i världen och sedan spridit sig.

Homo sapiens, eller den vetande människan, oavsett vilket namn som används kom denne människotyp till Europa för runt 40 000 år sedan. Trots att det var kallt, sällan över 6 grader, klarade människotypen att leva i det kalla klimatet. Det hittades fyndplatser i Tyskland på 1850-talet och där visade det sig att neandertalarna, som redan hade bosatt sig i Europa vid den tiden, var robusta, kortväxta och hade utskjutande ansikten. Det var också då forskare upptäckte att neandertalarna var de första människotyperna som begravde sina släktingar. De lade till och med gåvor och blommor vid gravarna. Detta var en överraskning för många med tanke på att neandertalarna tidigare hade betraktats som primitiva.

I samband med att homo sapiens lämnade Afrika och spred sig började de blandas med de så kallade neandertalare. Det är detta som har gjort att teorin om att människor har utvecklats parallellt i flera delar av världen har kommit till. Hur kunde neandertalare beblanda sig med andra om de andra inte hade utvecklats i andra delar av världen?

Det var först efter att neandertalarna hade försvunnit som homo sapiens började utvecklas till vad människan är idag. Det sägs ha skett för mellan 25 000 – 30 000 år sedan. De fysiska skillnaderna som vi kan se mellan människor från olika delar av världen idag beror på att människan under sin utveckling helt enkelt anpassade sig till de olika förhållandena i världen.