Republiken

Romarna gjorde uppror år 509 f.Kr. Den etruskiska kungen avsattes och folket började assimilera sig med romarna. I stort sett alla som bodde i Rom talade nu latin och Rom övergick till att bli en republik. Styrelsesättet såg ut så här:

  • 300 patricier utgjorde den mäktiga senaten.
  • Senaten utsåg två konsuler som under ett år hade i uppgift att övervaka resten av tjänstemännen som utsågs och se till att de gjorde vad de skulle göra. Konsulerna var bland annat överbefälhavare i krig. Varje år namngavs dessutom efter de två konsulerna för att romarna skulle kunna datera eventuella händelser.
  • Alla medborgare i Rom ingick i folkförsamlingen. De träffades ett par gånger varje år och bestämde över fred, krig, lagförslag samt utsåg tjänstemän. Majoriteten av folkförsamlingen bestod av hantverkare och småbönder.
  • Konsulerna kunde, vid allvarliga problem eller kriser utse en diktator som under sex månader hade obegränsad makt.

Republiken i Rom fungerade bra för alla och de lyckades behålla styrelsesättet i nästan 500 år. Det hela slutade när Julius Caesar blev mördad och hans adoptivson Octavianus kröntes till “Caesar Augustus, gudens son”. Kröningen skedde år 27 f.Kr och nu inleddes kejsartiden i Roms historia.