Kejsartiden

Octavianus förklarade den 13 januari år 27 f.Kr att han inte ville sitta vid makten utan istället dra sig tillbaka till sitt privatliv. Senatorerna ville dock att han skulle stanna kvar eftersom de var rädda att det skulle bli inbördeskrig om någon ny skulle utses till makten. Han gav till slut med sig och kröntes ett par dagar senare till “Caesar Augustus”.

Kejsar Augustus fick behålla kontrollen över armén och krävde att varje soldat svor en trohetsed till honom. Under regeringen ökade välståndet en hel del och alla människor fick det mycket bättre. Augustus var noga med att göra regelbundna folkräkningar. På så sätt blev det lättare att hålla koll på hur mycket skatt som skulle betalas.

Han gjorde sitt yttersta för att framstå som fredsfurste och krigen som skedde hade främst som orsak att säkra gränserna. Det enda kriget under Augustus tid som kejsare var mot germanerna,

men det slutade med att romarna drog sig tillbaka. Det sägs att det är tack vare Augustus som fredsperioden inleddes. Det var en tvåhundraårig period där romarna inte hade särskilt allvarliga problem att oroa sig över. Handeln i landet ökades och i samband med det växte städer fram runt hela Västeuropa.